Tuesday, 25 July 2017

LATIHAN BINA AYAT : 7

Gambar di bawah menunjukkan aktiviti perkelahan di Pantai Morib .

Berdasarkan gambar tersebut, tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti perkelahan di Pantai Morib.

JAWAPAN LATIHAN BINA AYAT : 7

JAWAPAN LATIHAN BINA AYAT : 7


LATIHAN BINA AYAT : 6

Gambar di bawah menunjukkan tempat-tempat menarik di negara kita .

Berdasarkan gambar tersebut, tulis lima ayat yang lengkap tentang tempat-tempat menarik di negara kita .
JAWAPAN LATIHAN BINA AYAT : 6

JAWAPAN LATIHAN BINA AYAT 6


LATIHAN BINA AYAT : 5

Gambar di bawah menunjukkan suasana di dalam sebuah rumah .

Tulis lima ayat yang lengkap tentang suasana di dalam sebuah rumah  tersebut berdasarkan gambar.


Friday, 16 June 2017

imbuhan pinjaman

Imbuhan Pinjaman ( Koleksi Nota )


Nota : Tatabahasa ( Imbuhan Pinjaman)
·         Imbuhan pinjaman dalam bahasa Melayu terdiri daripada imbuhan awalan dan akhiran
  Awalan  maha -: yang bermaksud sangat, amat atau teramat. Contoh:
Maha_
Maksud
Mahaguru
Guru yang tertinggi pangkatnya di maktab perguruan atau universiti, profesor, ketua sesuatu kumpulan silat.
Maharaja
Raja besar, gelaran atau sebutan bagi orang besar
Mahasiswa
Penuntut di universiti
mahasiswi
Penuntut perempuan di universiti

    Awalan tata - :  yang bermaksud peraturan, acara, kaedah susunan atau sistem
Tata -
Maksud
Tatacara
Susunan acara, agenda
Tatabahasa
Pengetahuan atau pelajaran tentang pembentukan perkataan dan proses pembinaan ayat ( penyusunan kata dalam ayat) dan lain-lain, nahu.
Tatacara
Cara dan peraturan
Tatanegara
Susunan dan bentuk pemerintahan negara.
Tatasusila
Adat sopan-santun dan budi perkerti yang baik.
tatatertib
Peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi, disiplin.

Akhiran wan : bermaksud pelaku atau pemilik. Contoh:
-wan
Maksud
Angkasawan
Orang yang pergi ke angkasa lepas.
Bangsawan
Orang yang berbangsa atau keturunan mulia.
Budayawan
Ahli dalam bidang kebudayaan (tamadun, peradaban)
Cendekiawan
Orang atau golongan cerdik pandai, terpelajar, intelektual
Dermawan
Orang yang suka menderma ( pemurah )
Jelitawan
Gadis atau wanita yang jelita atau cantik
Jutawan
Orang yang kaya dan memiliki harta yang banyak
Hartawan
Berharta , kaya
Karyawan
Penghasil karya, pencipta atau penulis
Negarawan
Orang yang mahir dengan cara pemerintahan Negara, orang yang memegang atau pernah memegangntampuk pemerintahan sesebuah negara.
Olahragawan
Orang lelaki yang terlatih, mahir atau mengambil bahagian dalam olahraga.
Peragawan
Lelaki yang mempamerkan atau memperagakan pakaian.
Pustakawan
Orang yang mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang perpustakaan dan terlibat dalam pengurusan perpustakaan, ahli perpustakaan.
Rupawan
Perempuan yang cantik.


sejarawan
Ahli sejarah
Sukarelawan
Orang lelaki yang melakukan sesuatu dengan suka rela.
Usahawan
Orang yang mengusahakan sesuatu perusahaaan, pengusaha.
Wartawan
Orang yang menulis berita atau rencana untuk media massa.
     
Akhiran – man : bermaksud yang ahli atau pemilik sesuatu sifat. Contoh:
-          man
Maksud
Budiman
Orang yang berbudi
Seniman
Orang yang mempunyai bakat seni dan dapat mencipta hasil seni serta dapat memperagakan hasil seninya seperti pelukis, penyair, penyanyi.

Akhiran – wati : bermaksud perempuan yang ahli  Contoh:
-          wati
Maksud
Olahragawati
Orang perempuan yang terlatih, mahir atau mengambil bahagian dalam olahraga.
Peragawati
Permpuan yang memperagakan atau mempamerkan pakaian yang dipakainya.
Seniwati
Bintang filem
Sukarelawati
Orang perempuan yang melakukan sesuatu dengan sukarela.

Akiran  - ita : bermaksud wanita. Contoh:
-ita
Maksud
bidunita
Penyanyi atau pelakon wanita.

Thursday, 25 May 2017

Membina Carta Alir ( Microsoft word)

Dengan menggunakan microsoft word salin semula carta alir di bawah.
Friday, 28 April 2017

SEJARAH

1.TAHUN 4
2.TAHUN 5
3.TAHUN 6

SEJARAH TAHUN 5

1.KESAN SOSIOEKONOMI DI NEGERI-NEGERI SELAT, SARAWAK DAN BORNEOUTARA

KESAN SOSIOEKONOMI DI NEGERI-NEGERI SELAT, SARAWAK DAN BORNEO UTARA

KESAN SOSIOEKONOMI DI NEGERI-NEGERI SELAT, SARAWAK DAN BORNEO UTARA
         
       Penjajahan British melibatkan negeri Pulau Pinang, Singapura, Melaka, Sarawak dan Borneo Utara. Pada tahun 1826, British telah menggabungkan tiga buah negeri, iaitu Pulau Pinang, Meleka dan Sin agpura sebagai Negeri-negeri Selat.
         
         Sarawak ditadbirkan oleh keluarga Brookr dan Borneo Utara pula ditadbir oleh Syarikat Borneo Utara British (SBUB) . Pentadbiran British di negeri-negeri tersebut telah memberi kesan kepada sosioekonomi negara kita. 
PEKEMBANGAN PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN

·                     JALAN KERATA API DARI BUTTERWORTH KE SINGAPURA
·                     JALAN RAYA DI JESSELTON, KOTA BELUD, KUCHING DAN MIRI
·                     SISTEM POS DAN TELEGRAF ANTARA MELAKA DENGAN SINGAPURA

PERKEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN
·                     SEKOLAH MELAYU SEPERTI SEKOLAH MELAYU GELUGOR, PULAU PINANG
·                     SEKOLAH CINA SEPERTI SEKOLAH YOK BIN, MELAKA
·                     SEKOLAH TAMIL SEPERTI SEKOLAH TAMIL LADANG CHANGKAT, NIBONG TEBAL, PULAU PINANG
·                     SEKOLAH MUBALIGH SEPERTI ST JOSEPH, SINGAPURA
·                     SEKOLAH LATIHAN ANAK NEGERI SEPERTI DI BORNEO UTARA
·                     SEKOLAH DAYAK SEPERTI DI SARAWAK 
·                     SEKOLAH AGAMA DAN MADRASAH

PERKEMBANGAN MASYARAKAT BERBILANG KAUM
·                     MELAYU 
·                     CINA
·                     INDIA
·                     SUKU KAUM ETNIK DI SARAWAK
·                     SUKU KAUM ETNIK DI BORNEO UTARA

PERKEMBANGAN EKONOMI
·                     PERLOMBANGAN BIJI TIMAH, EMAS
·                     PERLADANGAN GAMBIR, GETAH, TEMBAKAU, LADA HITAM

KEMAJUAN PERKIHDMATAN KESIHATAN
·                     HOSPITAL BESAR PULAU PINANG
·                     HOSPITAL BESAR MELAKA 
·                     HOSPITAL KANDANG KERBAU, SINGAPURA
·                     HOSPITAL BROOKE, KUCHING
·                     HOSPITAL QUEEN ELIZABETH, KOTA KINABALU

KEMUNCULAN BANDAR BAHARU 
·                     JESSELTON
·                     LAHAD DATU
·                     KUCHING
·                     MELAKA
·                     GEORGE TOWN

·                     SINGAPURA


Monday, 27 March 2017

Mengganggar kuasa dua suatu nombor
Sistem 12 jam dan 24 jam


Pembahagian dua atau lebih sebutan


Pendaraban dua atau lebih sebutan


PerpuluhanWANGUngkapan Algebra 2


nombor kuasa dua atau tidak


Kadet Remaja Sekolah

1. Hukuman & Pelajaran Kawad

Hukuman & Pelajaran Kawad


Hukuman & Pelajaran Kawad

TAKLIMAT MASUK BARIS

Dengar di sini semua sekali….!
Apabila dapat hukuman…. 3 barisan dihadapan saya gerak…..
Skuad hendaklah sedia..berlari…berbaris,
Dlm 3 barisan dihadapan, ditengah2, dimana saya menghadap…
Faham itu skuad……!!2 @ 3 Kali

TAKLIMAT MENGAWADKAN SKUAD

Selamat pagi/petang skuad…
Pada pagi/petang ini saya akan mengawadkan skuad..
Penanda sebelah kanan prebet Akmal,
Penanda sebelah kiri prebet Farid,
Itu adalah barisan hadapan.
Barisan tengah2 juga, barisan belakang2 juga.
Hukuman salah jangan dibuat,
Hukuman saya yang betul skuad hendaklah buat dengan betul dan cergas. Faham itu skuad….2 @ 3 Kali.

- Selepas itu, beri hukuman paraskan skuad...

TAKLIMAT PARASKAN SKUAD

- Yg tinggi kekanan…rendah kekiri,
Dalam 1 barisan…..paras!

- Nombor!

- Nombor ganjil, 1 langkah ke hadapan,
Genap, 1 langkah ke belakang, gerak!

- Orang yang disebelah kanan sekali diam..!
Nombor ganjil ke kanan..
Genap ke kiri…
Barisan kanan dan kiri….pusing!

- Jadikan 3 barisan….cepat jalan!

HUKUMAN KAWAD KAKI

1. Gerak Skuad Ke Kanan/Kiri — Bergerak KeKanan / KeKiri Bertiga2… KeKanan / KeKiri…..Pusing!
2. Menghadap Ke Hadapan/Belakang — Skuad…Akan Menghadap KeHadapan / KeBelakang….. KeBelakang……Pusing!
3. Berjalan Dari Kiri/Kanan ( Tengok Tangan Anggota) — Cepat Jalan!
4. Berhenti Semasa Cepat Jalan — Skuad…..Henti! (Atas Kaki Kiri)
5. KeBelakang Pusing Semasa Cepat Jalan — Bergerak KeKanan / KeKiri Bertiga2 …..KeBelakang……Pusing! (Atas Kaki Kanan).
~~KeKanan / KeKiri Mesti Lihat Tangan Anggota yang Menghadap KeHadapan.

6. Hormat — Hormat…Hormat KeHadapan …Hormat! (Atas Kaki Kiri)
7. Terima Gaji — Hormat Selaku Terima Gaji…….. Hormat Ke Hadapan ……Hormat! (Atas kaki Kiri)
8. Ke Kanan Hormat — Hormat……Hormat Ke Kanan……..Hormat!(Atas kaki Kiri)
9. Tukar Langkah — Tukar Langkah Semasa Berjalan……Tukar Langkah!
(Atas Kaki Kiri Berturut Dengan Kaki Kanan)
10. Hentak Kaki Semasa Cepat Jalan — Hentak...Kaki! (Atas Kaki Kanan)
11. Maju Selepas Hentak Kaki — Maju! (Atas Kaki Kanan)
12. Tukar Langkah Semasa Hentak kaki — Tukar Langkah Semasa Hentak Kaki……....Tukar Langkah! (Mana2 Kaki Berturut2)
13. Pandang Kanan / Kiri — Pandang…Kanan / Kiri! (Atas Kaki Kiri)
14. Pandang Hadapan — Pandang Hadapan! (Atas Kaki Kiri)

PELAJARAN KAWAD KAKI

1. Sedia – PP
2. Senang Diri – PP
3. Rehatkan Diri – PP
4. Buka dan Tutup Barisan – 2P
5. Berpusing ke Kiri, Kanan dan Belakang – 2P
6. Bersurai dan Keluar Baris – PP
7. Berjalan dalam Masa Cepat – 3P
8. Berhenti masa Cepat Jalan – 3P
9. Tukar Langkah Masa Berjalan – 3P
10. Kebelakang Pusing Cepat Jalan – 6P
11. Hormat Semasa Berhenti – 2P
12. Kehadapan Hormat – PP
13. Kekanan dan ke Kiri Hormat – 5P

PELAJARAN KAWAD SENJATA

1. Sedia – PP
2. Senag Diri – PP
3. Rehatkan Diti –PP
4. Rusuk Senjat dari Turun Senjata –2P
5. Turun Senjata dari Rusuk –2P
6. Kalih Senjata dari Turun –2P
7. Ke Hadapan Hormat –2P
8. Hormat Senjata dari Rusuk –3P
9. Rusuk Senjata dari Hormat – 2P
10. Hormat Senjata dari Turun –3P
11. Turun Senjata dari Hormat – 3P
12. Kalih Senjata dari Rusuk – 4P

PANGGIL TANDA.

Dengar sini penanda dan pelurus barisan,
Apabila dapat hukuman TANDA!!!
Penanda dan pelurus barisan hendaklah sedia
Berjalan kehadapan, 120 langkah, 1 minit, 14 1,2 henti,
Penanda pusing kekanan pelurus barisan pusing ke kiri, pelurus barisan luruskan penanda
Apabila dapat hukuman ‘TANDA DIAM!!!’ Daripada pelurus barisan
penanda pusing ke kiri
Pelurus barisan pusing ke kanan dan senang diri bersama-sama.

Faham itu penanda dan pelurus barisan!!! (2X)

TANDA!!!

Dengar sini semua sekali,
Apabila dapat hukuman ‘MASUK BARIS!’ skuad hendaklah sedia,
Penanda dan pelurus barisan diam
Anda yang di belakang, berjalan kehadapan 120 langkah, 1 minit, 14 1,2 henti di mana anda sampai
Pandang kanan, angkat tangan kanan dan luruskan barisan
Apabila barisan telah lurus pandang hadapan, potong tangan kanan dan senang diri bertiga-tiga dari kanan ke kiri mengikut kumpulan masing-masing..

Faham itu skuad!!! (2X)

MASUK….. BARIS!!!

Skuad! Skuad, sedia!
Apabila dapat hukuman BUKA BARISAN GERAK! Penanda dan pelurus b

Naufal Kamaruzzaman, [19.03.17 21:30]
arisan diam. Yang lain buat.

BUKA BARISAN GERAK!

Apabila dapat hukuman KEKANAN LURUS! Pelurus barisan luruskan barisan.

KEKANAN LURUS!

Ehsan dari: Lkpl Junaidi 7rad

BAHASA HUKUMAN KAWAD SETINGKAT

(Pelajaran: Berpusing Ke Kanan Pusing)

Setingkat lagi
Di atas pelajaran anda
Dalam kawad kaki adalah berpusing ke kanan pusing
Tujuan, pelajaran dan pergerakan ini diajar, adalah untuk membolehkan anda membuat pergerakan berpusing ke kanan pusing, dengan cara yang betul dan cergas.

Apabila dapat hukuman rehatkan diri, lihat di sini, saya akan memberikan pertunjukan yang penuh.

Beri hukuman : Rehatkan……… Diri!!!

PANDANG BAIK-BAIK SKUAD !!!2X

Beri hukuman : Berpusing…ke kanan……… pusing!!!
Itu adalah pertunjukan yang penuh! Nampak itu skuad !!!

Oleh sebab belajar dan mengajar, maka pergerakan ini dibahagikan kepada bahagian. Tiap-tiap bahagian nombor. Terus lihat disini apa akan terjadi apabila dapat hukuman berpusing ke kanan pusing dengan nombor.. berpusing ke kanan pusing satu skuad dua dan seterusnya…

PANDANG BAIK-BAIK SKUAD !!2x

Berpusing dengan nombor……ke kanan pusing…. satu!! SATU!! Skuad dua!! DUA!!.
Itu adalah pertunjukan dengan nombor. Ada berapa pergerakan skuad!!!

Skuad jangan lupa berpusing ke kanan pusing dibuat dengan nombor ada 2 pergerakan. Ada berapa pergerakan skuad!!!

Terus lihat disini saya akan berikan pertunjukan dengan nombor berserta ulasannya sekali.

PANDANG BAIK-BAIK SKUAD!!2X

Berpusing dengan nombor, ke kanan pusing satu!! SATU!! Semula,
Apabila dapat hukuman berpusing dengan nombor ke kanan pusing satu,
Berpusing di atas tumit kaki kanan dan hujung jari kaki kiri, pusingkan kepala, bahu dan badan 90 darjah ke kanan dan kedua-dua belah tangan berada di penjahit sisi seluar seperti keadaan sedia.

(beri hukuman dan buat pergerakan skuad satu semula)

Itu adalah skuad satu,
Apa ada soalan pada skuad satu skuad?

Jika skuad tiada soalan, skuad jangan lupa apabila membuat pergerakan ini skuad hendaklah berteriak satu .

Berteriak apa skuad?

Terus lihat disini apa akan terjadi apabila dapat hukuman skuad dua,.
Beri hukuman : Skuad……dua!DUA! semula!

Apabila dapat hukuman skuad dua, dengan pantas angkat kaki kiri,
lutut bengkok peha paras dan hentakkan dengan padat disebelah kaki kanan,
kedua-dua tangan berada di penjahit sisi seluar seperti keadaan sedia.

(beri hukuman dan buat pergerakan skuad satu semula)

Itu adalah skuad dua!
Apa ada soalan pada skuad dua skuad!

Jika skuad tiada soalan, skuad jangan lupa apabila membuat pergerakan ini skuad hendaklah berteriak dua.
Berteriak apa skuad?

Terus lihat disini saya akan berikan pertunjukan yang penuh dan terakhir bagi pergerakan ini.
Pandang baik-baik skuad!

(beri hukuman dan buat pergerakan skuad satu semula)

Itu adalah pertunjukan yang penuh dan terakhir bagi pergerakan ini,
Keseluruhan belajaran dan pergerakan ini apa ada soalan skuad?
Jika skuad tiada soalan skuad hendaklah berlatih berpasangan,

Wednesday, 1 March 2017

LATIHAN MEMBINA AYAT : 4

Gambar di bawah menunjukkan suasana di kantin sekolah.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang suasana di kantin sekolah  tersebut berdasarkan gambar.

LATIHAN MEMBINA AYAT :3

Gambar di bawah menunjukkan hari permainan kokurikulum.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang hari permainan kokurikulum  tersebut berdasarkan gambar.

LATIHAN MEMBINA AYAT : 2

Gambar di bawah menunjukkan aktiviti di pantai pada hari minggu.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti di pantai  berdasarkan gambar.

LATIHAN MEMBINA AYAT

1.LATIHAN MEMBINA AYAT : 1
2. LATIHAN MEMBINA AYAT : 2
3.LATIHAN MEMBINA AYAT :3
4. LATIHAN MEMBINA AYAT : 4
5. LATIHAN MEMBINA AYAT : 5
6. LATIHAN MEMBINA AYAT : 6
7. LATIHAN MEMBINA AYAT : 7

LATIHAN MEMBINA AYAT : 1

Gambar di bawah menunjukkan  menjaga keindahan alam sekitar.Tulis lima ayat yang lengkap tentang menjaga keindahan alam sekitar tersebut berdasarkan gambar.


CONTOH SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI


Wednesday, 15 February 2017

Latihan Penambahan dalam Atur Cara

Gambar di bawah menunjukkan sebuah mesin penyedut hampagas. Bincangkan peralatan ini. Bentangkan hasil perbincangan anda dihadapan kelas.
Perbincangan anda hendaklah merangkumi :
a) Cadangan fungsi tambahan pada alatan ini.
b) Nyatakan arahan tambahan bagi fungsi yang dicadangkan.
c) Berikan justifikasi bagi arahan tambahan yang dicadangkan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...