Tuesday, 25 July 2017

LATIHAN BINA AYAT : 7

Gambar di bawah menunjukkan aktiviti perkelahan di Pantai Morib .

Berdasarkan gambar tersebut, tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti perkelahan di Pantai Morib.

JAWAPAN LATIHAN BINA AYAT : 7

JAWAPAN LATIHAN BINA AYAT : 7


LATIHAN BINA AYAT : 6

Gambar di bawah menunjukkan tempat-tempat menarik di negara kita .

Berdasarkan gambar tersebut, tulis lima ayat yang lengkap tentang tempat-tempat menarik di negara kita .
JAWAPAN LATIHAN BINA AYAT : 6

JAWAPAN LATIHAN BINA AYAT 6


LATIHAN BINA AYAT : 5

Gambar di bawah menunjukkan suasana di dalam sebuah rumah .

Tulis lima ayat yang lengkap tentang suasana di dalam sebuah rumah  tersebut berdasarkan gambar.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...